Şamanizm nedir?

0

Şamanizm ilkel çağlarda insanları iyileştiren, kabile reisleriyle bir tutulan ve kabilenin hastalarını doğa üstü güçlerle iyileştirdiğine inanılan bir inanıştır.

Dünya ve evren kavramlarını içinde barındıran, babadan oğula geçen ve şaman olan kişinin kendinden önceki atalarının hepsinin ruhlarını barındırdığına inanılan bir sistemdir. Yani inanışa göre şaman olan kişi dedesi ve atalarının hayatının devamını yaşar. Buna ise atalar kültü denir. Ayrıca şaman olan kişi kendi hayatının devamını kendi çocuk ve torunlarında gördüğü için onları da kabileye fayda sağlayacak biçimde, onlara toplumun en iyi yanlarını aşılayarak yetiştirmeye çalışır.

Çok eski zamanlara dayanan şamanizm en  eski inanış biçimidir. Türk, Asya ve Moğol uygarlıklarının inandığı bu sistemde şaman olan kişi hastalara gerekli bakımı sağlayarak onlara kendilerini yalnız hissettirmemeyi amaçlayan, bedensel ve ruhsal çöküşü engelleyerek hasta kişiyi iyileştirmeyi koşul edinir.

şamanizm ile ilgili görsel sonucu

Her inanışta olduğu gibi bu inanışta da inanılan, tapılan bir yüce vardır. Şamanizm de Tanrı ve yerde, gökte, ateşte, suda, toprakta bulunan ruhların varlığına inanılır.

Şamanlar Tanrı ve ruhlar arasında bağlantı kuran kişilerdir. Bu ruhlar ise iyi ve kötü ruh olarak ayrılmaktadır. İyi ruhlar (Ülgen) ve Kötü ruhlar (Erlik) olarak ikiye ayrılır.

Şamanlar kabilelerini kötü ruhlardan korumayı amaçlar. Yaptıkları ayinler sırasında ise gerek giyinişi gerek ise çaldıkları şeyler olsun kötü ruhları kovmak, iyi ruhları çekmek amaçlıdır. Ölen bir kişiyi oldukça parlak bir törenle uğurlarlar.

şamanizm ile ilgili görsel sonucu

Sadece şamanların ruhlar ile iletişime geçmeyi başarmış psişik kişiler olduklarına inanılırdı. Çünkü şamanlar ve kullandıkları teknikler oldukça eski bir zamana dayanmakta ve artık destan, efsane biçimini almaya başlamaktadır.

Şamanizm inancına göre, yüce ruh, tanrı gökyüzünün en tepesinde bulunan insan şekline bürünmüş bir şekil olarak tasvir edilmiştir..

Ayrıca, ağaç dallarına, su kenarlarına, ve bazı taşlara bez bağlamak şamanizmin bir parçasıdır. Gökteki Tanrı ve ruhlara beyaz bez, su ve yerde bulunduğuna inanılan ruhlara kırmızı bez, yer altında bulunduğuna inanılan ruhlara ise siyah bez bağlanırdı. Böylece Tanrı ve yerin altında, yerde, gökte bulunan ruhlara dilek ve isteklerini bildirir, onlardan şifa, zenginlik, mutluluk gibi şeyler isterlerdi..

4,949 total views, 1 views today

Konuyu Değerlendir
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Share.

About Author

Leave A Reply