Endüstriyel Soğutma

0

Ürününüz Daha Çok Muhafaza Edilebilsin
Soğutma, isminden de geldiği üzere bir cisme, ürüne uygulanan ısı kaybettirme işlemidir. Isı kaybettirme işleminin uygulandığı ürün veya cisim sıcaklık kaybına uğrayacaktır. Uygulanan soğutma işleminin asıl amacı, ürünün sıcaklığını bulunduğu ortamın sıcaklığın altına indirip, o ortamda bu ürünün dış etkenlerden korunarak saklanmasıdır. Örneğin; içerisinde saklanan yiyeceklerin uzun süre muhafaza edilebilmesi için buzdolabı, soğutma tekniğinin uygulandığı buluşlardan bir tanesidir. Birçok soğutma tekniğinin olmasına karşın, bunlardan birkaçı büyük önem arz etmektedirler. Bu teknikleri ise fiziksel, kimyasal ve mekanik soğutma olarak üç grupta sınıflandırmak mümkün olacaktır.
Küresel ısınmanın da artmasıyla beraber bu artışa yakın bir oranda, evlerde, iş yerlerinde, fabrikalarda, büyük makinaların kullanıldığı endüstriyel sistemlerde; kısacası insan hayatına etki eden ve insan hayatının akışını değiştirebilecek bütün alanlarda soğutma ihtiyacı da artmıştır. Örnek vermek istersek, uzun süredir çalışan bir bilgisayarın işlemcisinin ve grafik işlemcisinin ısısında bir artış gerçekleşecektir. Kısa vadede bu ısınma, bilgisayara ve donanıma zarar vermezken, uzun vadede ısınan parçaların verimi eskisi kadar olmayacak hatta bir süre sonra çalışmayı durduracaklardır. Bu ısınma olayını en aza indirgemek için, bilgisayar donanımı içerisinde soğutma tekniği ile çalışan bir havalandırma ve ya fan sistemi bulunmaktadır.
Zaman ilerledikçe ve firmalar arasındaki rekabet arttıkça dünya üzerinde yürürlüğü devam eden birçok tesis ve firma endüstriyel soğutma alanında kendini geliştirmektedirler. Çünkü firma için soğutma büyük bir ihtiyaçtır. Endüstriyel soğutma; yiyecek ve içecek olsun, doğalgaz ve petrol sanayisi olsun bütün endüstrilerin kullandığı bir yöntemdir.
Endüstriyel soğutma sistemleri, fiziğin bir yan dalı olan termodinamik kurallarına dayanmaktadır. Endüstriyel soğutma; herhangi bir ortamda çalışılırken, o ortamın sıcaklığını çevrenin sıcaklığına getirebilmek için ürün ve ısı veya hava arasında bir ısı geçişi uygulaması yaparak, fazla ısının etrafa verilerek uzaklaştırılması işlemlerine dayanmaktadır. Basit olarak anlatmak istersek, su ve havanın akışkanlığını kullanarak bir ürünün ısısını aktarma işlemine endüstriyel soğutma denilmektedir. Endüstriyel alanlarda uygulanan soğutma, yer ve iklim farklılığından dolayı birçok yerde farklı şekillerde uygulanmaktadırlar. Bunlardan birkaçını ‘Açık Devridaim Soğutma Sistemi’, ‘Kapalı Devre Yaş Soğutma Sistemi’, ‘Açık ve Kapalı Karma Soğutma’, ‘Açık Tek Geçişli Sistem’ olarak sıralayabiliriz. Bu sistemlerde hava ve su ana araç kullanılırken, endüstriler suyu daha büyük bir kaynak olarak kullanmaktadırlar. Endüstriyel soğutmaların çevreye etkilerinden bahsedecek olursak; enerji tüketimi yani soğutma işlemi yaparken kullanılan enerji, suyun boşaltılması, ortam sıcaklığının canlılara etkisi gibi olaylar karşımıza çıkmaktadırlar. Ayrıca; endüstriyel soğutma sistemlerinin düşük maliyetle uzun süre muhafaza şansı, daha iyi bir çevre, diğer tekniklere nazaran daha kolay bir bakım gibi faydaları da bulunmaktadır.
Bilgi: formfabrika.com

165 total views, 1 views today

Konuyu Değerlendir
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Share.

About Author

Leave A Reply

Ankara Temizlik