Anadolu Mitolojisindeki Önemli Tanrılar

0

Mitoloji Nedir?
30 bin yıl öncesi, konuşarak iletişim sağlamak, bilgi aktarımında bulunmak ne sağlıklı ne de anlaşılır bir kontak kurma biçimiydi. Buna karşın; insan, hayvan, doğa, olaylar tarzı kavramları üstüne bir hayli ekleyerek hikâyeleştirmişlerdir. Nesillerden nesillere söz değiştirilerek, üstüne eklemeler yapılarak aktarılmıştır. Bu aktarımaysa, mit/efsane denmiştir. İnsan ve insanüstü varlıkların masalsı biçimde anlatılmasına da mitoloji denir. Her ulusun; kendine özgü efsaneleri, destanları, hikâyeleri, masalları, tanrıları, inançları mitoloji içerisinde yer alır.
Mitoloji Ne işimize Yarar?
Geleceğimizi oluşturan büyük etkenlerden birisi de geçmişimizdir. Mitoloji, bugüne nasıl geldik sorusunu geçmişte yaşanan olaylarla açıklamaya çalışmıştır. Ayrıca, eski uygarlıkların sosyolojik (doğum, ölüm, evlilik, aile yapısı, düzen vs.) yapısı hakkında bilgi edinmemizi sağlar.
Mitolojide Din ve Tanrı Kavramı
İnanç, insanın varoluşunda olan sorgularla ya da körü körüne kabul ettiği bir eylemdir. Şu ya da bu şekilde, insan bunun dışa vuruşunu gösterir. Dine inanç olduğu sürece din vardır, inanan kalmamışsa o din mit haline gelir. Anadolu, çok tanrılı inanışlar kaynak olmuştur. İnsanlar, şu an mit sayılan değerlere yüzlerce yıl inanmıştırlar. Örnek olarak Anadolu’da, dünyanın inek boynuzu üzerinde durduğuna, doğa olaylarının tanrının kızgın olduğunu gösterdiğine inanılmıştır.

stairw69                                                        Resim 1.1 Kumarbi

ANADOLU MİTOLOJİSİ

Hitit Mitolojisindeki Önemli Tanrılar
Siu: Işık tanrısı
İspant: Tanrılaştırılmış gece
Pirwa: At üzerindeki tanrı
Siwat: Tanrılaştırılmış gün
Hatepinu: Fırtına tanrısı
Telipinu: Bereket tanrısı
Hepat/Kupaba: Güneş tanrıçası
Teşup: Gök tanrısı, sembolü boğadır.

muze_tesup                                                                      Resim 1.2 Teşup

Frig Mitolojisindeki Önemli Tanrılar
Pan: Yarı insan yarı keçi olan, orman ve çobanların tanrısıdır. Çalıların arkasından aniden çıktığı için insanları ve sürüleri kaçırdığı için bu kaçışa panik denmiştir.
Men: Ay tanrıçasıdır.
Kibele: Doğa tanrıçası ya da bizzat doğanın kendisidir. Yunan mitolojisindeki adı Rhea, Mısır mitolojisindeki adı İsis’tir.

kibele                                                                  Resim 1.3 Kibele

Urartu Mitolojisindeki Önemli Tanrılar
Teişeba: Fırtına tanrısıdır. Hitit tanrısı Teşup’la bir olduğu düşünülür. Urartu sanatında Teişeba boğanın üzerindedir.
Haldi: Urartuların en önemli sayılan savaş tanrısıdır. Aslan üzerinde tasvir edilir.
Şivini: Güneş tanrıdır. Kafasının üzerinde kanatlı bir kâse vardır.

haldi                                                                        Resim 1.4 Haldi

Likya Mitolojisindeki Önemli Tanrılar
Apollon: Sağlık ve ışık tanrısıdır. Aynı zamanda, Yunan ve Roma mitolojisindeki adı da aynıdır.
Leto: Ana tanrıçadır. Zeus’la birleşerek Artemis ve Apollon’un annesi olmuştur. Likya dilinde “lada” kelimesinden meydana gelir. Anlamı, kadın/hanımefendi anlamına gelir.
Artemis: Avcılık ve ay tanrıçasıdır. Yunan mitolojisindeki adı aynı, Roma mitolojisindeki adı Diana’dır.

leto-ve-cocuklari10                                                       Resim 1.5 Leto ve Çocukları

Lidya Mitolojisindeki Önemli Tanrılar
Lidya mitolojisine dair pek bilgi yoktur. İyonların etkisi altında kaldıkları bilinir. Ana tanrıça Kibele, burada Kybebe adını alır. Dinsel törenlerde kırbaçlarını, saç buklelerini, zillerini Kibele için sunalar; Zeus, Artemis, Apollon gibi Yunan tanrılarına da taparlarmış.

Bacchus (Bakhüs): Şarap tanrısıdır. Eski Roma’da Bacchus ya da Liber olarak bilinir. Eski Yunan’da ise Dionysos adını alır. Barış aşığıdır. Çal yöresinde yaşamıştır. Sembolü asma ağacıdır.

bakhüs                                                                        Resim 1.6 Bakhüs

 

 

407 total views, 1 views today

Konuyu Değerlendir
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Share.

About Author

Merve Acar, 18 yaşındayım. Yarışmaya esprisini yapmayacağım. Denizli'de yaşıyorum. Lise bitti, li se bit ti. Birazcıkta üniversitede sürüneyim diyorum. Bu kadar, ha bu arada merhaba.

Leave A Reply